Ehitustööde läbiviimine / aruandluse dokumenteerimine

Hoolitseme kõigi tööprotsesside haldamise eest, säilitades kogu jooksvat ja aruandlusega seotud dokumentatsiooni, pidades varjatud töö akte, igapäevaseid päevikuid, rakendades ja jälgides ohutusprotseduure.

Menüü